Wakacje Artystyczne 2017 - ważne dokumenty

Przed zgłoszeniem uczestnika prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa w Wakacjach Artystycznych. Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego będą Państwo musieli potwierdzić fakt zapoznania się z regulaminem.

Prosimy pamiętać o konieczności wypełnienia Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Kolonii oraz podpisania Regulaminu Uczestnictwa i wysłania dokumentów listem poleconym na adres organizatora (najpóźniej do końca roku szkolnego).

 

Najbliższa kolonia artystyczna odbędzie się na dwóch turnusach:

  • Turnus I: 15 - 29 lipca 2017 r. (warsztaty wokalne, teatralne, taneczne, fotograficzne)
  • Turnus II: 30 lipca - 13 sierpnia 2017 r. (warsztaty wokalne, teatralne, taneczne, fotograficzne)

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Informacje organizacyjne Zgłoszenie uczestnictwa

© 2009-2017 Sudio Edukacji Pozaszkolnej i Artystycznej „ART Drama” Beata Kurda
.