Kolonia 2019

Warsztaty wokalne, teatralne. taneczne, praca w studio - więcej informacji wkrótce.

Wakacje Artystyczne 2019 - XI edycja!

To już jedenasty rok naszej kolonii artystycznej. Informacje o programie, kadrze pedagogicznej i opiekuńczej, miejscu pobytu, warunkach zakwaterowania i kosztach wyjazdu podane są w opisach poszczególnych turnusów:  pierwszy drugi trzeci

zapisy na kolonię 2019 już trwają.

OGÓLNY PROGRAM KOLONII

 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE PODCZAS WYJAZDU: 

Dla młodzieży w wieku 11-18 lat minimum 5 godzin zajęć warsztatowych dziennie, podzielonych na 4-5 bloków:

 • Warsztaty wokalne, teatralne i taneczne
 • Warsztaty filmowe/fotograficzne, improwizacja teatralna, studio nagrań - na wybranych turnusach
 • Warsztaty z dykcji i poprawnej wymowy

 

Dla dzieci w wieku 8-10 lat minimum 4 godziny zajęć animacyjnych i warsztatów artystycznych dziennie, o zróżnicowanym charakterze - muzyka, teatr, taniec, plastyka i inne dziedziny sztuki, podzielone na 4 bloki:

 • Dwa bloki warsztatowe o charakterze artystycznym
 • Dwa bloki animacyjno-rekreacyjne z wychowawcami grup
 • Okazjonalne zajęcia z instruktorami grup starszych

 

Codziennie dodatkowo zajęcia łączone grup starszych i młodszych oraz wspólnie spędzany czas, m.in:

 • Praca nad emisją głosu (rozśpiewka)
 • Praca nad aparatem artykulacyjnym (rozgadanka)

 

PONADTO:

 • Wieczorki jazzowe przy muzyce z płyt winylowych
 • Wieczorki koncertowe z udziałem kolonistów - między innymi koncert „Pokaż swój talent”
 • Cykl „Młodzi Wykładowcy” - prezentacje pasji, talentów, umiejętności w formie warsztatów lub pogadanki - prowadzą chętni koloniści
 • Grupy starsze - warsztaty twórcze, pisanie piosenki (tekst i muzyka) - na wybranych turnusach

 

KONCERT FINAŁOWY DLA RODZICÓW

Uwieńczeniem naszej kolonii będzie koncert finałowy dla rodziców, na którym wszyscy koloniści z grup młodszych i starszych będą mogli zaprezentować umiejętności zdobyte na warsztatach artystycznych.

Turnus I

Termin: 22 czerwca - 6 lipca 2019 r.

Zajęcia dla grup starszych (11-18 lat):

Zajęcia dla grup najmłodszych (8-10 lat):

 

Więcej informacji

Turnus II

Termin: 7 lipca - 20 lipca 2019 r.

Zajęcia dla grup starszych (11-18 lat):

Zajęcia dla grup najmłodszych (8-10 lat):

 

Więcej informacji

Turnus III

Termin: 21 lipca - 4 sierpnia 2019 r.

Zajęcia dla grup starszych (11-18 lat):

Zajęcia dla grup najmłodszych (8-10 lat):

 

Więcej informacji