Zgłoszenie uczestnictwa

Turnus III. 22 lipca - 5 sierpnia 2018 r.

 

Formularz zgłoszeniowy - Wakacje Artystyczne 2019 turnus III

Aby zgłosić dziecko na kolonię, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy poniżej.

Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa. Jeżeli nie otrzymają Państwo potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 693-421-981). W razie wątpliwości prosimy również o sprawdzenie folderów typu „spam”, „oferty” itp.

Informacje o programie kolonii, warsztatach, instruktorach, wychowawcach, koszcie uczestnictwa i rabatach, dostępne są w opisie turnusu trzeciego.

* Pola i sekcje oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Informujemy, że podanie nieprawdziwych informacji lub ich zatajenie może być podstawą do decyzji o usunięciu dziecka z kolonii. Prosimy o poważne potraktowanie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.

Informacje o uczestniku kolonii *
Dzień-Miesiąc-Rok

Prosimy o komplet danych

Informacje dodatkowe:

Prosimy podać wszelkie informacje, które mogą być istotne dla lekarzy lub ratowników medycznych w razie potrzeby leczenia lub hospitalizacji dziecka.

Dane rodzica lub opiekuna prawnego *
Dane rodzica lub opiekuna prawnego
Dojazd na kolonię
Dane do rachunku

Rachunek zostanie wystawiony w terminie do 7 dni po zakończeniu kolonii. 

Oświadczenia i zgody

WAŻNE: Przed nami całodniowa wycieczka w góry, długie spacery oraz zajęcia o zwiększonej aktywności fizycznej. Prosimy o poważne potraktowanie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka - nie może on budzić żadnych wątpliwości.

Podanie nieprawdziwych informacji lub ich zatajenie może być podstawą do decyzji o usunięciu dziecka z kolonii. 

Wysyłam...