overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted

Polityka prywatności

Polityka prywatności i informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informacja o Cookies

Nasza strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”, które zapisywane są na urządzeniu użytkownika zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki, które umożliwiają zapis „cookies” są równoznaczne z wyrażeniem zgody na taki zapis. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki i wycofać zgodę na zapis „cookies” przez naszą stronę.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest:

Beata Kurda Studio Edukacji Pozaszkolnej i Artystycznej „ART DRAMA” 
z siedzibą przy ulicy Świerkowej 3A/3, 05-091 Ząbki. 

Pliki „cookies” wykorzystywane są w przez nas w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz do celów promocyjnych i statystycznych. Korzystamy z usług firm Google i Facebook, które również używają informacji zapisanych w „cookies”.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo, aby umożliwić Państwa dziecku udział w kolonii “Wakacje Artystyczne”, potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Informujemy, że w przypadku zgłoszenia dziecka na kolonię „Wakacje Arystyczne” przetwarzamy dane osobowe Państwa oraz dane osobowe Państwa dziecka. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest: 

Beata Kurda Studio Edukacji Pozaszkolnej i Artystycznej „ART DRAMA” 
z siedzibą przy ulicy Świerkowej 3A/3, 05-091 Ząbki. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka w następujących celach:

 • w celu realizacji umowy o organizację imprezy turystycznej (kolonia “Wakacje Artystyczne”)
 • w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Państwa dziecka podczas pobytu na kolonii
 • w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji z tytułu obowiązującego prawa oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 
 • w celu promocji i informacji o wydarzeniach kolonijnych (informacje z życia kolonii oraz informacje o przyszłych wyjazdach)
 • w celu realizacji autorskich praw majątkowych do Utworów, które powstały w trakcie warsztatów

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy:

 • Imię i nazwisko dziecka
 • PESEL dziecka
 • Data i miejsce ur. dziecka
 • Adres zamieszkania / zameldowania dziecka
 • Adres szkoły dziecka
 • Dane o zainteresowaniach i osiągnięciach dziecka
 • Dane o stanie zdrowia dziecka (alergie, uczulenia, kontuzje, oraz inne dobrowolnie podane informacje, które mogą byc istotne dla lekarzy lub ratowników medycznych w przypadku konieczności leczenia lub hospitalizacji dziecka)
 • Wizerunek dziecka
 • Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
 • Adres email
 • Numer telefonu

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka mogą być udostępnione wychowawcom oraz instruktorom prowadzącym zajęcia artystyczne podczas kolonii, podmiotom współpracującym z Administratorem bezpośrednio przy organizacji kolonii „Wakacje Artystyczne”, firmie księgowej współpracującej z Administratorem, organom administracji samorządowej, Kuratorium Oświaty oraz innym organom państwowym jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przez powszechnie obowiązujące przepisy.

Państwa dane osobowe i dane Państwa dziecka pozyskane dla celu realizacji zawartej przez Państwa z nami umowy o organizację imprezy turystycznej przechowywane i przetwarzane będą przez czas trwania umowy i okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym umowa uległa rozwiązaniu.

Mają Państwo prawo do wniesienia żądania: dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Państwa zgody - mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem.

Skargę mogą Państwo wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Informacja o wymogu/dobrowolności podanych danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie mając Państwa zgody na przetwarzanie tych danych, nie możemy przyjąć dziecka na kolonię, którą organizujemy.