Organizator kolonii „Wakacje Artystyczne”

Studio Edukacji Pozaszkolnej i Artystycznej „ART Drama” zostało założone przez Beatę Kurdę, której pasją jest praca edukacyjna, artystyczna z dziećmi i młodzieżą. Swoją wiedzę opiera na wykształceniu (studia pedagogiczne i aktorskie), oraz wieloletniemu doświadczeniu artystycznemu i pracy scenicznej.

Beata Kurda swoje doświadczenie sceniczne opiera na współpracy z topowymi artystami sceny polskiej, z którymi miała przyjemność współpracować podczas licznych festiwali i koncertów w całym kraju (między innymi Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, Festiwal Sopot Top Trendy).

Beata jest członkiem zespołu Soul City, który w drugiej edycji programu X Factor doszedł do etapu finałowego i występował w odcinkach na żywo, oraz chóru gospelowego Opole Gospel Choir z którym koncertuje nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju.

Obecnie Beata Kurda jest nauczycielem w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach, prowadzi warsztaty wokalne w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach, pracuje również jako instruktor teatralny z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w Kole Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach. Wcześniej współpracowała z taki instytucjami i firmami jak:

  • Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich przy Polskim Ośrodku Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży, dla której prowadziła zajęcia teatralne podczas letnich obozów teatralnych, współtworzyła projekt „Ognisko Baśni”.
  • Agencja Promocji Artystycznej „STUDIO GAMA”, dla której prowadziła warsztaty teatralne i dykcyjne przez szereg lat, współpracowała przy wielu projektach estradowych (wokalnych, teatralnych i tanecznych).
  • Spółdzielcze Centrum Kultury w Bielawie, gdzie co roku pracuje z młodymi, zdolnymi wokalistami prowadząc warsztaty wokalno – aktorskie. Zasiadała również w jury Młodzieżowego Festiwalu Polskiej Piosenki Estradowej „SOLO”, oraz Konkursu Dziecięcych i Młodzieżowych Kreacji Aktorskich „MONOLOG”.
  • Studio Edukacji Pozaszkolnej „URWIS” z którym wyjeżdżała na letnie warsztaty w roli wychowawcy i instruktora teatralnego.
  • MAIN EVENTS Organizacja Imprez Sportowo-Kulturalnych, gdzie wcielała się w rolę animatorki podczas turniejów dla dzieci, oraz zajmowała się oprawą artystyczna i wokalną imprez.

Uprawnienia Organizatora Turystyki

Posiadamy wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1777.

Studio „ART Drama” od 7 lat organizuje wyjazdy wakacyjne artystyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Firma zajmuje się również:

  • prowadzeniem warsztatów wokalnych, teatralnych, dykcyjnych,
  • konsultacjami wokalnymi i aktorskimi dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • oprawą artystyczną (wokalno–teatralno–taneczną) imprez,
  • konferansjerką i animacją dzieci.

Kolonia „Wakacje Artystyczne”

Inicjatywa Wakacji Artystycznych powstała w 2009 roku z potrzeby zapewnienia dzieciom i młodzieży miejsca, w którym będą miały możliwość odkryć siebie, rozwinąć swoje umiejętności artystyczne, pracować z profesjonalną kadrą, poznać ciekawych rówieśników z całej polski.

Studio Edukacji Pozaszkolnej i Artystycznej „ART Drama” organizując wyjazdy artystyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży nawiązuje współpracę z wykwalifikowaną, sprawdzoną, godną zaufania i odpowiedzialną kadrą. Dobór kadry jest dla założyciela firmy, Beaty Kurdy, niezwykle ważny ponieważ ceni sobie ona takie cechy jak: odpowiedzialność, kulturę osobistą, uczciwość, wrażliwość, empatię, życzliwość, cierpliwość, sumienność, pracowitość, kreatywność, zaradność, umiejętności komunikacyjne - podejście do dzieci i młodzieży, umiejętności przewidywania.

Adres do korespondencji

Studio Edukacji
Pozaszkolnej i Artystycznej
„ART Drama”
Beata Kurda

ul. Świerkowa 3a/3
05-091 Ząbki k. Warszawy

 

Wszelkich wpłat za uczestnictwo w Wakacjach Artystycznych
prosimy dokonywać na podany poniżej rachunek bankowy:
68 1140 2004 0000 3102 6695 2790
mBank (BRE Bank)

© 2009-2017 Sudio Edukacji Pozaszkolnej i Artystycznej „ART Drama” Beata Kurda
.