Zajęcia dla grup młodszych 8-10 lat

Zajęcia dla dzieci w wieku 8-10 lat

Warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat

 

Warsztaty artystyczne grup młodszych (8-10 lat) to zajęcia wokalne, teatralne i taneczne z elementami innych dziedzin sztuki, np. plastyki. W grupach młodszych zajęcia te będą miały charakter interdyscyplinarny. Dzieci w tym wieku mają w szkole nauczanie zintegrowane, taka forma warsztatów ma więc na celu lepsze wykorzystanie ich potencjału wynikającego z ich aktualnego rozwoju i sposobu, w jaki postrzegają świat.

Taki zintegrowany system pracy ma pozwolić na wydobycie z naszych najmłodszych kolonistów kreatywności, umożliwić swobodę artystycznego wyrażania siebie, rozbudzić zainteresowanie wszystkimi dyscyplinami artystycznymi, ale również ośmielić, podnieść poczucie własnej wartości i zdobyć tak ważną w życiu dorosłym umiejętność jaką jest autoprezentacja. A wszystko to w atmosferze zabawy.

Efektem naszej pracy będzie występ dzieci podczas koncertu finałowego.

Nasi najmłodsi koloniści będą mieli również możliwość pracy wspólnej z grupami starszymi, bowiem część zajęć będzie się odbywała razem: poranna gimnastyka, rozgadanka (praca nad usprawnieniem aparatu artykulacyjnego), rozśpiewanka i ćwiczenia oddechowe, wspólne inwencje twórcze, niektóre wieczory przy muzyce z płyt winylowych itp.

Zajęcia animacyjne i rekreacyjne

 

Dbając o ogromną potrzebę ruchu naszych najmłodszych kolonistów postanowiliśmy zapewnić im więcej czasu na aktywną zabawę na świeżym powietrzu. Będziemy korzystać ze sprzętu sportowego: piłek, paletek, skakanek itp. W razie gorszej pogody i braku możliwości skorzystania z zabaw ruchowych na świeżym powietrzu zadbamy o dobrą zabawę w „saloniku gier” zorganizowanym w naszym ośrodku wypoczynkowym.

Niektóre gry i zabawy będą wywodzić się z pedagogiki zabawy, na przykład zajęcia z chustą animacyjną. Zalety chusty animacyjnej można by wymieniać bardzo długo, zabawy z nią ułatwiają wzajemne poznanie i integrację grupy, pobudzają wyobraźnię, rozwijają kreatywność, ćwiczą refleks i spostrzegawczość, wymagają skupienia uwagi oraz koncentracji, ćwiczą zwinność, zręczność i poczucie rytmu, pobudzają dobry nastrój i psychiczne odprężenie. 

Instruktorzy i opiekunowie

 

Opiekunami oraz instruktorami warsztatów dla grup młodszych są osoby, które mają ogromną wiedzę i doświadczenie nie tylko sceniczne, ale również doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Informacje o instruktorach grup młodszych znajdą Państwo w opisach poszczególnych turnusów oraz na stronie przedstawiającej naszą KADRĘ

 

INSTRUKTORZY I OPIEKUNOWIE

 

Plany na przyszłość...

Zajęcia grup młodszych będą dla dzieci przedsmakiem ciężkiej pracy, która będzie ich czekać w kolejnych latach, gdy już trafią do grup starszych. Czy dzieci będą chciały przyjechać po raz kolejny? Cóż, wielu naszych uczestników jedzie z nami po raz piąty, szósty, siódmy, a nawet ósmy. Niektórzy decydują się nawet na dwa turnusy z rzędu! To dla nas najlepszy dowód, że dzieją się tutaj rzeczy magiczne! :-)