Polityka prywatności

Polityka prywatności i informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informacja o Cookies

Nasza strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”, które zapisywane są na urządzeniu użytkownika zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki, które umożliwiają zapis „cookies” są równoznaczne z wyrażeniem zgody na taki zapis. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki i wycofać zgodę na zapis „cookies” przez naszą stronę.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest:

Beata Kurda Studio Edukacji Pozaszkolnej i Artystycznej „ART DRAMA” 
z siedzibą przy ulicy Świerkowej 3A/3, 05-091 Ząbki. 

Pliki „cookies” wykorzystywane są w przez nas w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz do celów promocyjnych i statystycznych. Korzystamy z usług firm Google i Facebook, które również używają informacji zapisanych w „cookies”.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo, aby umożliwić Państwa dziecku udział w kolonii “Wakacje Artystyczne”, potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Informujemy, że w przypadku zgłoszenia dziecka na kolonię „Wakacje Arystyczne” przetwarzamy dane osobowe Państwa oraz dane osobowe Państwa dziecka. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest: 

Beata Kurda Studio Edukacji Pozaszkolnej i Artystycznej „ART DRAMA” 
z siedzibą przy ulicy Świerkowej 3A/3, 05-091 Ząbki. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka w następujących celach:

 • w celu realizacji umowy o organizację imprezy turystycznej (kolonia “Wakacje Artystyczne”)
 • w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Państwa dziecka podczas pobytu na kolonii
 • w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji z tytułu obowiązującego prawa oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 
 • w celu promocji i informacji o wydarzeniach kolonijnych (informacje z życia kolonii oraz informacje o przyszłych wyjazdach)
 • w celu realizacji autorskich praw majątkowych do Utworów, które powstały w trakcie warsztatów

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy:

 • Imię i nazwisko dziecka
 • PESEL dziecka
 • Data i miejsce ur. dziecka
 • Adres zamieszkania / zameldowania dziecka
 • Adres szkoły dziecka
 • Dane o zainteresowaniach i osiągnięciach dziecka
 • Dane o stanie zdrowia dziecka (alergie, uczulenia, kontuzje, oraz inne dobrowolnie podane informacje, które mogą byc istotne dla lekarzy lub ratowników medycznych w przypadku konieczności leczenia lub hospitalizacji dziecka)
 • Wizerunek dziecka
 • Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
 • Adres email
 • Numer telefonu

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka mogą być udostępnione wychowawcom oraz instruktorom prowadzącym zajęcia artystyczne podczas kolonii, podmiotom współpracującym z Administratorem bezpośrednio przy organizacji kolonii „Wakacje Artystyczne”, firmie księgowej współpracującej z Administratorem, organom administracji samorządowej, Kuratorium Oświaty oraz innym organom państwowym jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przez powszechnie obowiązujące przepisy.

Państwa dane osobowe i dane Państwa dziecka pozyskane dla celu realizacji zawartej przez Państwa z nami umowy o organizację imprezy turystycznej przechowywane i przetwarzane będą przez czas trwania umowy i okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym umowa uległa rozwiązaniu.

Mają Państwo prawo do wniesienia żądania: dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Państwa zgody - mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem.

Skargę mogą Państwo wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Informacja o wymogu/dobrowolności podanych danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie mając Państwa zgody na przetwarzanie tych danych, nie możemy przyjąć dziecka na kolonię, którą organizujemy.