Warsztaty artystyczne w trakcie obozów

Zajęcia artystyczne w trakcie kolonii

 

Rozwijanie uzdolnień to nie jedyny cel warsztatów artystycznych, uczestnicy koloni nabędą także umiejętności, dzięki którym łatwiej będzie im odnosić sukcesy w codziennym życiu prywatnym, w szkole, a później w pracy. W trakcie warsztatów odbędą się zajęcia dla uczestników początkujących oraz zaawansowanych.

Grupy młodzieży w wieku 11-19 lat mają zajęcia artystyczne podzielone na cztery-pięć bloków warsztatowych dziennie, każdy blok warsztatowy poświęcony jest jednej dziedzinie sztuki i prowadzony przez instruktora o określonej specjalizacji.

Grupy dzieci w wieku 8-10 lat mają zajęcia podzielone na cztery bloki, z czego dwa mają charakter warsztatów artystycznych z instruktorem, a dwa to bloki artystyczne uzupełniające i animacyjno-edukacyjne z wychowawcami grup młodszych. Warsztaty artystyczne mają charakter mieszany i zawierają elementy śpiewu, tańca, teatru, plastyki itp. w zależności od umiejętności i zainteresowań dzieci.

 

Więcej informacji o warsztatach grup młodszych

 

Warsztaty wokalne

Osoby, dla których będzie to pierwszy kontakt ze swoim głosem traktowanym jako instrument, będą miały okazję sprawdzić swoje predyspozycje wokalne podczas pracy indywidualnej i grupowej. Uczestnicy bardziej zaawansowani będą mogli wziąć „na warsztat” repertuar, który chcą przygotować na konkurs lub festiwal. Podczas zajęć wokalnych będziemy pracować także nad interpretacją śpiewanych tekstów. 

Praca w studio nagrań

Osoby, dla których śpiewanie stało się już pasją, będą miały możliwość dalszego doskonalenia techniki śpiewu, poprawnego oddechu, brzmienia, rezonacji i emisji głosu. Uczestnicy zdobędą także nowe doświadczenia zwiazane z pracą studyjną. W studiu będziemy mieli możliwość zarejestrowania głosu i skoncentrowaniu się na konkretnych detalach warsztatu wokalnego.

Warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne (aktorskie) mają na celu m.in. wzbudzenie wiary we własne możliwości, rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie, rozwijanie zdolności autoprezentacji, kształtowanie świadomości samego siebie i otaczającego świata, pobudzanie wyobraźni, fantazji, kreatywności, pamięci, wrażliwości emocjonalnej, koncentracji i spostrzegawczości, twórczego myślenia, wyrażania emocji, pantomimy.

Warsztaty z technik improwizacji teatralnej

Warsztaty mają na celu przybliżenie chętnym technik teatru improwizacji, nauczenie spontanicznego tworzenia historii oraz przygotowanie do zbudowania improwizowanego występu teatralnego. Wspólne improwizowanie rozbudza ducha twórczości, uczy pracy zespołowej i efektywnej komunikacji. Jest także znakomitą zabawą. 

Warsztaty taneczne

Warsztaty taneczne będą miały na celu zapoznanie uczestników z różnymi technikami i stylami tanecznymi oraz usprawnienie i rozbudzenie świadomości własnego ciała. Uzupełnieniem warsztatów tanecznych będzie również szereg zajęć ogólnorozwojowych, rozciągających i wzmacniających mięśnie, które będą się odbywać codziennie.

Warsztaty filmowe

Film animowany? Film animowany poklatkowo? Film eksperymentalny? Czy takie hasła mogą zainteresować młodych ludzi? Czy "w dobie" narzędzi, dzięki którym możemy filmować wszystko i wszędzie, jest miejsce na proponowanie dzieciakom pracy nad żmudną i  wymagającą skupienia pracą nad filmem animowanym poklatkowo?... Tak!

Warsztaty fotograficzne

Na zajęciach fotograficznych uczestnicy kolonii dowiedzą się ciekawych rzeczy o kompozycji zdjęcia, kadrze, zasadach doboru poprawnej ekspozycji i innych aspektach warsztatu fotograficznego. Zajmiemy się fotografią w plenerze, portretową, reporterską, a także zdjęciami nocnymi. Uczestnicy zapoznają się także z budową i obsługą aparatów fotograficznych.

Nowa formuła - tworzymy ilustrowanego audiobooka!

„Bonus Turnus” to turnus skierowany do dzieci, które chcą rozwijać swoje umiejętności literackie, plastyczne i dubbingowe. Podczas warsztatów z kreatywnego pisania, warsztatów dubbinowych, aktorskich i plastycznych będziemy tworzyć autorskiego ilustrowanego audiobooka.

Wakacje Artystyczne 2024 - obóz artystyczny (8-19 lat*) - XVI edycja! 

* Jeżeli masz ukończone rocznikowo 18-19 lat, wciąż możesz pojechać na nasze flagowe 14 dniowe Wakacje Artystyczne. Musisz jednak uzyskać zgodę organizatora i zaakceptować regulamin kolonii.

Dorosłe Wakacje Artystystyczne 2023 (18+ lat) - III edycja:

* Jeżeli masz ukończone rocznikowo 18-19 lat, wciąż możesz pojechać na nasze flagowe 14 dniowe Wakacje Artystyczne. Musisz jednak uzyskać zgodę organizatora i zaakceptować regulamin kolonii.