Kadra pedagogiczna

Poznaj naszych instruktorów i wychowawców

Instruktorzy, wychowawcy, kierownictwo kolonii

 

Weryfikujemy prawo do pracy z dziećmi wszystkich członków naszej kadry kolonijnej. Podczas kolonii będą oni posiadać, wymagane ustawowo, aktualne oświadczenia o niekaralności. Opiekunowie grup posiadają ważne uprawnienia do pracy w charakterze wychowawców kolonijnych i są zgłoszeni do Kuratorium Oświaty.

Wychowawcy odpowiadają za bezpieczeństwo Państwa dzieci, dlatego nigdy nie łączymy funkcji wychowawcy i instruktora. Instruktorzy skupiają się na pracy artystycznej, a wychowawcy zajmują się sprawowaniem opieki nad naszymi podopiecznymi, a także służą Im pomocą przez całą dobę.

W opisach poszczególnych turnusów najbliższej kolonii znajdą Państwo informację o tym, na który turnus jadą konkretni instruktorzy, wychowawcy oraz kierownicy kolonii.

Instruktorzy warsztatów wokalnych

Instruktorzy warsztatów teatralnych

Instruktorzy warsztatów tanecznych

Instruktorzy warsztatów fotograficznych i filmowych

Instruktorzy grup młodszych

Wychowawcy - opiekunowie grup

Kierownictwo kolonii

Nasi pozostali instruktorzy i wychowawcy

(nieobecni na Wakacjach Artystycznych 2019)