overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted

Kadra pedagogiczna

Poznaj naszych instruktorów i wychowawców

Instruktorzy, wychowawcy, kierownictwo kolonii

 

Weryfikujemy prawo do pracy z dziećmi wszystkich członków naszej kadry kolonijnej. Podczas kolonii będą oni posiadać, wymagane ustawowo, aktualne oświadczenia o niekaralności. Opiekunowie grup posiadają ważne uprawnienia do pracy w charakterze wychowawców kolonijnych i są zgłoszeni do Kuratorium Oświaty.

Wychowawcy odpowiadają za bezpieczeństwo Państwa dzieci, dlatego nigdy nie łączymy funkcji wychowawcy i instruktora. Instruktorzy skupiają się na pracy artystycznej, a wychowawcy zajmują się sprawowaniem opieki nad naszymi podopiecznymi, a także służą Im pomocą przez całą dobę.

W opisach poszczególnych turnusów najbliższej kolonii znajdą Państwo informację o tym, na który turnus jadą konkretni instruktorzy, wychowawcy oraz kierownicy kolonii.

Instruktorzy warsztatów wokalnych

Pozostałych instruktorów przedstawimy wkrótce.

Instruktorzy warsztatów teatralnych

Instruktorzy warsztatów tanecznych

Pozostałych instruktorów przedstawimy wkrótce.

Instruktorzy warsztatów fotograficznych i filmowych

Instruktorzy grup młodszych

Wychowawcy - opiekunowie grup

Poniżej wychowawcy z ubiegłego roku. Większość z Nich pojedzie z nami również na najbliższa kolonię, dokładny skład kadry wychowawczej podamy wkrótce.

Pozostałych wychowawców na rok 2020 zaprezentujemy wkrótce.

Kierownictwo kolonii

Nasi pozostali instruktorzy i wychowawcy

(nieobecni na Wakacjach Artystycznych 2020)