Kadra pedagogiczna

Poznaj naszych instruktorów i wychowawców

Instruktorzy, wychowawcy, kierownictwo Wakacji Artystycznych*

 

* Informacje o kadrze „Dorosłych Wakacji Artystycznych” znajdą Państwo TUTAJ

 

  1. Weryfikujemy prawo do pracy z dziećmi wszystkich członków naszej kadry kolonijnej. Opiekunowie grup posiadają ważne uprawnienia do pracy w charakterze wychowawców kolonijnych i są zgłoszeni do Kuratorium Oświaty. Weryfikujemy również aktualne zaświadczenia o niekaralności. 
  2. Wychowawcy odpowiadają za bezpieczeństwo Państwa dzieci, dlatego nigdy nie łączymy funkcji wychowawcy i instruktora. Instruktorzy skupiają się na pracy artystycznej, a wychowawcy zajmują się sprawowaniem opieki nad naszymi podopiecznymi, a także służą Im pomocą przez całą dobę.
  3. Wszyscy instruktorzy​​​​​​ są obecni na warsztatach codziennie, przez cały czas trwania kolonii z wyjątkiem sytuacji losowych oraz weekendów, jeżeli zostało to wcześniej uzgodnione.    
  4. W opisach poszczególnych turnusów najbliższej kolonii znajdą Państwo informację o tym, na który turnus jadą konkretni instruktorzy, wychowawcy oraz kierownicy kolonii.


Instruktorzy i wychowawcy, którzy jadą z nami w 2023 roku:

 

Instruktorzy warsztatów wokalnych

Instruktorzy warsztatów teatralnych, musicalowych i impro

Instruktorzy warsztatów tanecznych

Instruktorzy warsztatów fotograficznych, filmowych, storytelling, plastycznych

Instruktorzy grup młodszych

Wychowawcy - opiekunowie grup

Pozostałych wychowawców poznamy wkrótce.

Kierownictwo kolonii

Nasi pozostali instruktorzy i wychowawcy

Osoby, które były z nami w poprzednich latach, ale będą nieobecne na Wakacjach Artystycznych 2023.

Może pojadą z nami za rok?