Anna Bronowicka

Kierownik kolonii

Anna Bronowicka

 

Nauczyciel z trzydziestoletnim stażem pedagogicznym.

Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim i Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatru Dzieci i  Młodzieży PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu.

Od 25 lat prowadzi amatorski dziecięcy i młodzieżowy zespół teatralny BAMBO– laureata głównych nagród na festiwalach teatralnych dla dzieci i młodzieży „Dziatwa” w Łodzi, Heca w Płocku i Mistrzów Teatru w Pacanowie , oraz zespół wokalny URWISY – również laureata głównych nagród ogólnopolskich konkursów wokalnych, działające przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi.

Prowadzi  w Rumi zajęcia wokalno – aktorskie dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia z kreatywnego myślenia – „Tyk, tyk, tyk – jestem matematyk”.

Na Wakacjach Artystycznych:

  • Pełni funkcję kierownika kolonii

Pani Ania jeździ z nami na kolonię od początku - od 2009 roku! Od 2010 roku była wychowawcą, a od 2019 roku pełni funkcję kierownika kolonii.

Anna Bronowicka - kierownik kolonii, wychowawca, opiekun grupy. Kolonia artystyczna dla dzieci i młodzieży - Wakacje Artystyczne

Dzieci i młodzież, którymi opiekuje się Pani Anna, z powodzeniem występują na scenach trójmiejskich teatrów. Występują też na konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich - teatralnych i wokalnych.