Klaudia Groth

Wychowawczyni - opiekunka grupy

Klaudia Groth

Była uczestniczka naszej kolonii. Obroniła licencjat z wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich z wokalistyki jazzowej oraz studiuje prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej.

Na Wakacjach Artystycznych:

  • Pełni funkcję wychowawczyni - opiekunki grupy

W 2020 roku jedzie z nami na kolonię po raz pierwszy w nowej roli.

Klaudia Groth - wychowawczyni, opiekunka grupy. Kolonia artystyczna dla dzieci i młodzieży - Wakacje Artystyczne

Śpiew, muzyka, teatr to pasja, która towarzyszy jej od najmłodszych lat do dnia dzisiejszego. Uczęszczała do zespołu teatralnego BAMBO oraz wokalnego URWISY, które prowadziła Pani Anna Bronowicka.  teraz swoją radość ze śpiewania przekazuje innym w zespole wokalnym ETTA. 

Uśmiech, otwartość, optymizm to cechy, z którymi na co dzień dzieli się z innymi. Swoją przyszłość chciałaby związać z muzyką oraz pracą z dziećmi i młodzieżą.