overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted overlay dotted

Warsztaty grup młodszych

Zajęcia dla dzieci w wieku 8-10 lat

Warsztaty artystyczne interdyscyplinarne

 

Warsztaty artystyczne grup młodszych (8-10 lat) to zajęcia wokalne, teatralne i taneczne z elementami innych dziedzin sztuki, np. plastyki. W grupach młodszych zajęcia te będą miały charakter interdyscyplinarny. Dzieci w tym wieku mają w szkole nauczanie zintegrowane, taka forma warsztatów ma więc na celu lepsze wykorzystanie ich potencjału wynikającego z ich aktualnego rozwoju i sposobu, w jaki postrzegają świat.

Taki zintegrowany system pracy ma pozwolić na wydobycie z naszych najmłodszych kolonistów kreatywności, umożliwić swobodę artystycznego wyrażania siebie, rozbudzić zainteresowanie wszystkimi dyscyplinami artystycznymi, ale również ośmielić, podnieść poczucie własnej wartości i zdobyć tak ważną w życiu dorosłym umiejętność jaką jest autoprezentacja. A wszystko to w atmosferze zabawy.

Efektem naszej pracy będzie występ dzieci podczas koncertu finałowego.

Nasi najmłodsi koloniści będą mieli również możliwość pracy wspólnej z grupami starszymi, bowiem część zajęć będzie się odbywała razem: poranna gimnastyka, rozgadanka (praca nad usprawnieniem aparatu artykulacyjnego), rozśpiewanka i ćwiczenia oddechowe, wspólne inwencje twórcze, niektóre wieczory przy muzyce z płyt winylowych itp.

Zajęcia animacyjne i rekreacyjne

 

Dbając o ogromną potrzebę ruchu naszych najmłodszych kolonistów postanowiliśmy zapewnić im więcej czasu na aktywną zabawę na świeżym powietrzu. Będziemy korzystać ze sprzętu sportowego: piłek, paletek, skakanek itp. W razie gorszej pogody i braku możliwości skorzystania z zabaw ruchowych na świeżym powietrzu zadbamy o dobrą zabawę w „saloniku gier” zorganizowanym w naszym ośrodku wypoczynkowym.

Niektóre gry i zabawy będą wywodzić się z pedagogiki zabawy, na przykład zajęcia z chustą animacyjną. Zalety chusty animacyjnej można by wymieniać bardzo długo, zabawy z nią ułatwiają wzajemne poznanie i integrację grupy, pobudzają wyobraźnię, rozwijają kreatywność, ćwiczą refleks i spostrzegawczość, wymagają skupienia uwagi oraz koncentracji, ćwiczą zwinność, zręczność i poczucie rytmu, pobudzają dobry nastrój i psychiczne odprężenie. 

Instruktorzy i opiekunowie

 

Opiekunami oraz instruktorami warsztatów dla grup młodszych są osoby, które mają ogromną wiedzę i doświadczenie nie tylko sceniczne, ale również doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Informacje o instruktorach grup młodszych znajdą Państwo w opisach poszczególnych turnusów oraz na stronie przedstawiającej naszą KADRĘ

 

INSTRUKTORZY I OPIEKUNOWIE

 

Plany na przyszłość...

Zajęcia grup młodszych będą dla dzieci przedsmakiem ciężkiej pracy, która będzie ich czekać w kolejnych latach, gdy już trafią do grup starszych. Czy dzieci będą chciały przyjechać po raz kolejny? Cóż, wielu naszych uczestników jedzie z nami po raz piąty, szósty, siódmy, a nawet ósmy. Niektórzy decydują się nawet na dwa turnusy z rzędu! To dla nas najlepszy dowód, że dzieją się tutaj rzeczy magiczne! :-)