Zgłoszenie uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy na kolonie 2024

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Wakacje Artystyczne 2024

wszystkie turnusy

Niestety nie mamy już wolnych miejsc na turnus IV 2024. Zapraszamy na pozostałe turnusy, będzie tak samo fajnie!

  • Turnus
  • Uczestnik
  • Zdrowie
  • Kontakt
  • Dojazd
  • Zgody
Wybierz turnus: *

Rodzicu, rozpoczynasz zgłoszenie dziecka na kolonie „Wakacje Artystyczne 2024” w Zębie.

  • Prosimy o przygotowanie danych dziecka, opiekuna prawnego, oraz danych do faktury.

* Pola i sekcje oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Turnusy I-IV: DW Zbójnk, Ząb. Bonus Turnus V: DW Jarosze, Ząb.

 

 

 

Przydatne informacje:

 

 

 

 

Czekaj...
Informacje o uczestniku kolonii: *
You have 11 Znaki left.
/ /
You have 2016 znaków left.

O przypisaniu dziecka do grupy starszej lub młodszej decyduje rok urodzenia.

Czekaj...
Stan zdrowia uczestnika kolonii *

 

  • Podanie nieprawdziwych lub zatajenie ważnych informacji może być podstawą do decyzji o usunięciu dziecka z kolonii. 
  • Prosimy podać wszelkie informacje, które mogą być istotne dla lekarzy lub ratowników medycznych w razie potrzeby leczenia lub hospitalizacji dziecka. W trakcie koloni wszystki leki są deponowane u wychowawców.
  • Wymagania dotyczące diet specjalnych muszą być uzgodnione przed zgłoszeniem dziecka na kolonię.
Czekaj...
Adres zamieszkania dziecka *
Dane rodzica lub opiekuna prawnego *
Dane do faktury

Prosze podać imię i nazwisko lub nazwę firmy, a także pełny adres wraz z kodem pocztowym. Faktura zostanie wystawiona po zaksięgowaniu pełnej wpłaty za udział dziecka w kolonii.

Czekaj...
Dojazd na kolonię

 

Organizator zapewnia transport na trasie Warszawa » Ząb » Warszawa autokarem lub pociągiem PKP pod opieką wychowawcy. Ilość miejsc w autokarze jest ograniczona, dlatego w przypadku nadmiaru chętnych, przejazd PKP jest przewidziany dla najstarszych grup. Decyzję o formie transportu podejmuje organizator.

Pierwszeństwo w rezerwacji miejsca mają osoby, które jadą z nami w obie strony. Jeżeli zostaną wolne miejsca, będzie możliwa rezerwacja przejazdu tylko w jedną stronę (koszt 90,- zł).

Czekaj...
Obowiązkowe oświadczenia i zgody *

Zakres przetwarzania zawarty jest POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Poczekaj na komunikat z potwierdzeniem zgłoszenia.

Czekaj...