Zgłoszenie uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy na kolonie 2024

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Wakacje Artystyczne 2024

wszystkie turnusy

  • Turnus
  • Uczestnik
  • Zdrowie
  • Kontakt
  • Dojazd
  • Zgody
Wybierz turnus: *

Rodzicu, rozpoczynasz zgłoszenie dziecka na kolonie „Wakacje Artystyczne 2024” w Zębie.

  • Prosimy o przygotowanie danych dziecka, opiekuna prawnego, oraz danych do faktury.

* Pola i sekcje oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Turnusy I-IV: DW Zbójnk, Ząb. Bonus Turnus V: DW Jarosze, Ząb.

Czekaj...
Informacje o uczestniku kolonii: *
You have 11 Znaki left.
/ /
You have 2016 znaków left.

O przypisaniu dziecka do grupy starszej lub młodszej decyduje rok urodzenia.

Czekaj...
Stan zdrowia uczestnika kolonii *

 

  • Podanie nieprawdziwych lub zatajenie ważnych informacji może być podstawą do decyzji o usunięciu dziecka z kolonii. 
  • Prosimy podać wszelkie informacje, które mogą być istotne dla lekarzy lub ratowników medycznych w razie potrzeby leczenia lub hospitalizacji dziecka. W trakcie koloni wszystki leki są deponowane u wychowawców.
  • Wymagania dotyczące diet specjalnych muszą być uzgodnione przed zgłoszeniem dziecka na kolonię.
Czekaj...
Adres zamieszkania dziecka *
Dane rodzica lub opiekuna prawnego *
Dane do faktury

Prosze podać imię i nazwisko lub nazwę firmy, a także pełny adres wraz z kodem pocztowym. Faktura zostanie wystawiona po zaksięgowaniu pełnej wpłaty za udział dziecka w kolonii.

Czekaj...
Dojazd na kolonię

 

Organizator zapewnia transport na trasie Warszawa » Ząb » Warszawa autokarem lub pociągiem PKP pod opieką wychowawcy. Ilość miejsc w autokarze jest ograniczona, dlatego w przypadku nadmiaru chętnych, przejazd PKP jest przewidziany dla najstarszych grup. Decyzję o formie transportu podejmuje organizator.

Pierwszeństwo w rezerwacji miejsca mają osoby, które jadą z nami w obie strony. Jeżeli zostaną wolne miejsca, będzie możliwa rezerwacja przejazdu tylko w jedną stronę (koszt 90,- zł).

Czekaj...
Obowiązkowe oświadczenia i zgody *

Zakres przetwarzania zawarty jest POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Na koniec...

 

Poczekaj na komunikat z potwierdzeniem zgłoszenia.

 

Czekaj...