Kadra pedagogiczna

Poznaj naszych instruktorów i wychowawców

Instruktorzy, wychowawcy, kierownictwo Wakacji Artystycznych*

* Informacje o kadrze „Wakacji Artystycznych dla dorosłych” znajdą Państwo TUTAJ

 

Weryfikujemy prawo do pracy z dziećmi wszystkich członków naszej kadry kolonijnej. Opiekunowie grup posiadają ważne uprawnienia do pracy w charakterze wychowawców kolonijnych i są zgłoszeni do Kuratorium Oświaty. Podczas obozu weryfikujemy również, wymagane ustawowo, aktualne zaświadczenia o niekaralności. 

Wychowawcy odpowiadają za bezpieczeństwo Państwa dzieci, dlatego nigdy nie łączymy funkcji wychowawcy i instruktora. Instruktorzy skupiają się na pracy artystycznej, a wychowawcy zajmują się sprawowaniem opieki nad naszymi podopiecznymi, a także służą Im pomocą przez całą dobę.

W opisach poszczególnych turnusów najbliższej kolonii znajdą Państwo informację o tym, na który turnus jadą konkretni instruktorzy, wychowawcy oraz kierownicy kolonii.


Instruktorzy i wychowawcy, którzy jadą z nami w 2022 roku:

 

Instruktorzy warsztatów wokalnych

Instruktorzy warsztatów teatralnych

Instruktorzy warsztatów tanecznych

Instruktorzy warsztatów fotograficznych, filmowych, plastycznych

Instruktorzy grup młodszych

Wychowawcy - opiekunowie grup

Kierownictwo kolonii

Nasi pozostali instruktorzy i wychowawcy

(nieobecni na Wakacjach Artystycznych 2022)